Vonnis Voorzieningenrechter inzake KVNW vs Wijnoutlet

Vrijdag jl. heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland in Lelystad uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) tegen 94 Wines B.V., handelend onder de naam Wijnoutlet.

Eerder, op 14 juni jl., had de Reclame Code Commissie (RCC) in een bijna identieke zaak van de KVNW tegen Wijnoutlet, al geoordeeld dat bepaalde reclame-uitingen van Wijnoutlet misleidend en in strijd met de Reclame Code voor Alcoholhoudende Dranken zijn.
Nadat Wijnoutlet de KVNW had laten weten deze uitspraak naast zich neer te leggen, is door de KVNW besloten een kort geding aan te spannen.

Misleidend
Volgens de KVNW is de informatie die Wijnoutlet heeft verstrekt over een aantal aangeboden wijnen misleidend en zijn de prijsvoordelen die zij consumenten heeft voorgehouden, simpelweg onjuist. De rechter heeft de KVNW daarin nu gelijk gegeven.

Zo zette Wijnoutlet de prijzen van haar wijnen af tegen de prijzen van diezelfde wijnen van andere aanbieders uit andere oogstjaren of tegen restaurantprijzen. Verder adverteerde Wijnoutlet met een medaille die niet behaald was en werd onjuiste informatie verschaft over de herkomst van de wijn. Ook bleken 24-uurs aanbiedingen na het verstrijken van die 24 uur gewoon door te lopen.

De rechter heeft de KVNW niet gevolgd in de stelling dat de vergelijking met buitenlandse aanbieders geen realistisch alternatief biedt en dus misleidend zou zijn.
Aangezien Wijnoutlet zich niet heeft verbonden aan de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken, is de uitspraak van de RCC voor zover het de overtreding van deze gedragscode betreft, niet bindend.

Oordeel
De Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Wijnoutlet gedurende twee weken een rectificatie moet plaatsen op haar homepage waarin wordt aangegeven dat zij zich met betrekking tot de in het vonnis genoemde wijnen schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk. Die rectificatie moet worden geplaatst binnen 7 dagen na betekening van het vonnis, op straffe van een dwangsom.

In reactie op de uitspraak zegt Peter van Houtert, voorzitter van de KVNW: “Wij moeten allen zorgen voor juiste informatie over de aangeboden wijnen. Daar mag geen twijfel over bestaan. Daarnaast is het imago van de gehele wijnhandel in het geding en ondervinden bonafide wijnhandelaren oneerlijke concurrentie als bepaalde bedrijven over de schreef gaan. Het is goed dat daar nu een heldere uitspraak over is gedaan. Uiteraard zijn wij bereid het gesprek met Wijnoutlet aan te gaan over onze gezamenlijke belangen”.

Het vonnis is vandaag te lezen op www.kvnw.nl.

Einde persbericht.

Voor meer informatie:
J.N. Burghoorn (directeur KVNW)


Rubriek(en):
Actualiteiten
Hoofdmenu
error: Copyright 2022 | Winebusiness.nl