Voorstel accijnsverhoging te halveren | Is aangenomen door TK

De voorgestelde verhoging van de accijns op alcoholhoudende dranken moet wat de VVD en de SGP betreft worden gehalveerd. Om de 72 miljoen euro te betalen die de schatkist hierdoor zou mislopen, gaat de accijns op tabak en de belasting op kansspelen juist meer omhoog, aldus het voorstel dat vannacht werd aangenomen door de Tweede Kamer. (Bron: AD )

Op Prinsjesdag werd bekend dat – wanneer het aan het Kabinet ligt – de accijns op wijn en andere alcoholhoudende dranken volgend jaar met 16,2% wordt verhoogd. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) reageert geschrokken op de accijnsverhoging die het Kabinet van plan is door te voeren. De accijnsverhoging komt deze week aan bod bij de behandeling van het Belastingplan 2024 in de Tweede Kamer.

Volgens het Kabinet is de daadwerkelijke invloed op de grenseffecten mede afhankelijk van maatregelen die onze buurlanden nemen. Het Kabinet stelt verder dat sinds de laatste accijnsverhoging de accijns in reële termen fors is gedaald en dat de verhoging een indexatie betreft. De geraamde extra inkomsten uit de accijnsverhoging op wijn, bier en gedistilleerde dranken komen volgens het Kabinet uit op 153 miljoen euro.

Peter van Houtert: “Het is volstrekt onaannemelijk dat Duitsland accijns zal gaan heffen op wijn. Daar zijn helemaal geen aanwijzingen voor. Het is dan ook maar de vraag of de geraamde extra inkomsten zullen worden binnengehaald en het zou heel goed kunnen dat er juist minder aan accijns zal worden opgehaald. We hebben dat eerder gezien. Er wordt daarbij volkomen voorbijgegaan aan het feit dat de sector al jaren te maken heeft met allerlei kostenverhogingen.

 


Rubriek(en):
Geen categorie
Hoofdmenu
error: Copyright 2022 | Winebusiness.nl