Weg met de Bubbeltax

KVNW: vereenvoudiging wijnaccijns

Persfoto overhandiging petitiePamflet roept politici op Bubbeltax af te schaffen

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om het Nederlandse wijnaccijnsstelsel te vereenvoudigen, te beginnen met het verlagen van het disproportioneel hoge tarief op mousserende wijn (Bubbeltax) per 1 januari 2015 tot het huidige tarief van stille wijn.

De KVNW heeft daarom vandaag een Pamflet overhandigd aan de Commissie Financiën van de Tweede Kamer.

Argumenten

In Nederland is de wijnaccijns veel hoger dan in de omliggende landen. Mousserende wijn wordt daarnaast vanuit het verleden nog extra belast: de Bubbeltax. Per 1 januari van dit jaar zit er op een fles mousserende wijn van 0,75 liter zelfs €1,91 accijns. Dit geldt alleen als deze wijn is verpakt in flessen met een champignonvormige kurk ‘die door draden of banden of anderszins is geborgd’. Het accijnstarief voor een fles stille wijn van 0,75 liter bedraagt € 0,66.

Peter van Houtert, voorzitter KVNW: ‘Het belangrijkste is dat het hoge tarief niet te verklaren valt: mousserende wijn is geen luxeproduct zoals dat misschien vroeger het geval was. Doordat bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk een minimumtarief hanteren hebben Nederlandse ondernemers last van oneerlijke concurrentie. Daarnaast lokt het exorbitant hoge tarief – dat afgelopen jaren verder is verhoogd – belastingfraude uit, zeker met de feestdagen in het vooruitzicht!’

Dekking

In het Lenteakkoord van 2012 was voorzien in afschaffing van de Bubbeltax per 1 januari 2013. Om dit te bekostigen werden de tarieven op stille wijn vanaf die datum met 18,42% verhoogd. In het debat dat hierop volgde sneuvelde het voorstel tot afschaffing van de Bubbeltax. Wel ging de forse verhoging van stille wijn – waarin de afschaffing van de Bubbeltax verdisconteerd was – gewoon door. In 2014 ging de accijns op alle wijncategoriën nog verder omhoog met 5,75%. De secretaris van de KVNW, Hans Burghoorn: “Feitelijk heeft de wijnsector dus betaald voor de afschaffing van de Bubbeltax terwijl dit dus nog niet gerealiseerd is. Dit is onrechtvaardig en moet zo snel mogelijk worden rechtgezet!”

Oproep

Afgelopen maanden heeft de KVNW in Den Haag aangedrongen op afschaffing van de Bubbeltax. Voorzitter Peter van Houtert tekende tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KVNW namens de wijnbranche een pamflet voor het verlagen van het accijnstarief op mousserende wijn. Dit pamflet wordt voor het debat over het Belastingplan 2015 aangeboden aan de leden van de Tweede Kamercommissie Financiën. Het gelijktrekken van het tarief voor mousserende wijn met dat van stille wijn vermindert de administratieve lasten voor de wijnhandel, vereenvoudigt het wijnaccijnstelsel en is een stimulans voor de binnenlandse ondernemers.

Foto van links naar rechts:

De heer N.P.M. Klein (50PLUS/Klein)

De heer P.J. Duisenberg (voorzitter Commissie Financiën)

Mevrouw H. Neppérus (VVD)

De heer V.A. Groot (PvdA)

De heer O.M.A.F.G. Kerstens (Partners in Wijn, Bestuurslid KVNW)

De heer J.N. Burghoorn (KVNW)

De heer P.J. Moerdijk (KVNW)


Rubriek(en):
Actualiteiten

Gerelateerde berichten


    Hoofdmenu
    error: Copyright 2022 | Winebusiness.nl